شروع

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
tyler mohsen

محرم و صفر

او آب طلب کرده فقط ، چیز زیادیست ؟ 
گیرم که ندادند ولی این چه جواب است؟
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
tyler mohsen

م

آخر من هم امام رضایی می شم....

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
tyler mohsen

پایان

همیشه غصه ی دوری تو را می خورم ،

این یکی قصه را انگار پایان نیست...
این یکی غصه را انگار پایان نیست...


عشق را پایان نیست...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
tyler mohsen

شاید دیشب شاید امروز

آقا فهمیدم اگه گاهی هم خوب می شم  از اینه که با شمایم اون موقع نه اون که من خیلی خوبم...

کاشکی همیشه پیش شما بودم تا این قدر بد نمی شدم...

آخرش میام یه شب حرمتون دیگه نمی رم ...

یا خودمو میذارم یا قلبمو...

اون  موقع  دیگه ،

خوش حالم من!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
tyler mohsen